To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rezerwacja
już niedostępne -

Elastyczność KSE | Zmiany na rynku energii 

Forum Energii zaprasza na konferencję poświęconą elastyczności na rynku energii, która 6 czerwca br. odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Tematem organizowanej przez nas konferencji ma być dyskusja na temat elastyczności w kontekście spodziewanych zmian na rynku energii w Polsce. 

Jednym z największych wyzwań stojących przed polskim systemem energetycznym jest poprawa elastyczności, czyli zdolności szybkiego reagowania na zmieniający się popyt i podaż energii elektrycznej. Jest to sposób na podniesienie bezpieczeństwa KSE i jego efektywności ekonomicznej.

Rynek energii w Polsce w kolejnych latach będzie się zmieniał. Rozwój krajowego sektora energii powinien uwzględniać rosnący udział mocy zainstalowanej w źródłach OZE o zmiennej dynamice produkcji. Istotna jest również możliwość szybkiego reagowania na wypadek niespodziewanej awarii bloków konwencjonalnych. Coraz większą wartością w nowoczesnym systemie energetycznym jest skoordynowanie pracy zmiennych źródeł OZE z jednostkami konwencjonalnymi, co poprawia bezpieczeństwo oraz w dłuższej perspektywie obniża koszty systemu energetycznego. Możliwości poprawy elastyczności rosną wraz z możliwościami technicznymi - postępem digitalizacji i dostępnością urządzeń inteligentnego opomiarowania.

Kluczowym elementem dla wspierania elastyczności systemu energetycznego jest zmiana organizacji rynku energii i odpowiednie wynagradzanie elastyczności. Po wdrożeniu rynku mocy w Polsce kluczowa będzie reforma rynku bilansującego. Rynek ten jest kluczowy dla kontraktowania mocy w czasie rzeczywistym - bilansowania zapotrzebowania z produkcją energii w cyklu dobowym.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji, spółek i firm sektora, branżowych organizacji, instytutów i mediów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane tematyką rynku energii. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Konferencja odbędzie się 6 czerwca br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, w godz. 10.00-15.00.

Konferencja będzie transmitowana online na kanale youtube Forum Energii

AGENDA

9.30 - 10.00Rejestracja i kawa powitalna 
10.00 - 10.15Przyszłość - elastyczność w regulacjach europejskich
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
10.15 - 10.35Zmiany paradygmatu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w warunkach rynkowych
Dr inż. Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
10.35 - 10.55Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE 
Prof. Krzysztof Madajewski, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk
10.55 - 11.15Generacja: możliwości poprawy elastyczności bloków węglowych - wyniki projektu 
Dimitri Pescia, Agora Energiewende
11.15 - 11.35Technologie wspierające elastyczność 
Rasmus Aaen, NIRAS
11.35 - 11.55Przerwa 
11.55 - 12.15

Model rynku wspierający elastyczność w kontekście zmian na poziomie EU

Dr Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych/ 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

12.15 - 12.35Rynek lokalizacyjny - główne elementy modelu
MEng Endika Urresti Padrón, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych/
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
12.35 - 13.35 Rozwój modeli i strategii rynkowych a techniczne uwarunkowania pracy systemu - debata
Dr inż. Tomasz Sikorski, PSE S.A. Prof. Krzysztof Madajewski, InE Prof. Paweł Skowroński, PW
Moderator: Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie
13.35 - 14.00Zakończenie
14.00 - 15.00Lunch i networking

Program do pobrania

Organizatorzy:

Partner merytoryczny:

Patronat medialny:

        

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa